Kjøpsbetingelser

Betaling
Betaling skjer etterskuddsvis ved utsendelse av faktura. Privatpersoner gis 10 dagers betalingsfrist, bedriftskunder gis 15 dager evt 30 dager etter avtale.

Personer under 18 år har ikke anledning til å handle på kreditt iht norsk lov og må derfor betale på forskudd. Personer under 18 år plikter derfor å opplyse om dette ved bestilling.

Ved uteblitt betaling sendes purring/inkassovarsel med gebyr. Ved fortsatt manglende betaling oversendes saken til inkasso.

Leveringstid
Leveringstid varierer avhengig av vår totale belasting, men vi tilstreber en leveringstid på under 1 uke for mindre enn 1000 buttons. For større bestillinger oppgis leveringstid på forespørsel. Normal leveringstid på feks 10000 buttons vil være 2-3 uker + postgang.

Frakt
Vi bruker PostNord/MyPack dersom ikke annet spesifiseres av kunde. De minste bestillingene sendes som brev, de større sendes som sporet pakke.

Angrerett
Salg av buttons omfattes av Angrerettsloven §16 angåeende tilverkingskjøp. Tilverkingskjøp er i loven gitt begrenset angrerett. Angrefristen er på 14 dager og løper fra kunden har mottatt opplysninger som beskrevet i angrerettslovens §7 og ikke fra kunden har mottatt varen som gjelder ved kjøp av generelle varer. Dersom kunden ikke ekplisitt ber oss om å vente med oppstart av produksjon til 14 dagers angrefrist er gått ut vil vi anse det som at kunden har anmodet oss om å starte produksjon. Dersom kunden benytter angreretten vil vi kreve at kunden betaler for allerede medgått arbeid samt medgåtte materialer. Dvs at dersom alle buttonsene er produsert må du betale hele salgssummen.

Copyright © 2023 Materialrommet AS. Made by LtgMedia.